ยิดีรัสู่ว็ต์ที่ห้รู้รื่ * การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก * 
:: เมนูหลัก ::
  หน้าแรก
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  สมัยก่อนประวัติศาสตร์
  สมัยประวัติศาสตร์
  ศิลปวัฒนธรรมสมัยโบราณ
     อียิปต์
     เมโสโปเตเมีย
     กรีก
     โรมัน
  ศิลปวัฒนธรรมสมัยกลาง
     ศิลปะไบแซนไทน์
     ศิลปะโรมาเนสก์
     ศิลปะโกธิก
  ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
     บารอก
     นีโอ-คลาสสิก
     โรแมนติก
     สัจนิยม
     เพรสชันนิสม์
 
     บบทดสอบหลังเรียน
:: เว็บที่หน้าสนใจ ::
  หนังสือพิมพ์
  
    ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      คมชัดลึก
      ข่าวสด
      ผู้จัดการ
      The Nation
      INN
      Bangkok Post 
  โทรทัศน์
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง7
      ช่อง 9
      ช่อง 11
      ช่อง itv
      UBC
      CNN
      BBC
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก : งานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมโรมัน


ประวัติศาสตร์ความเป็นของจักรวรรดิโรมัน

     1. บรรพบุรุษของชาวโรมันอพยพเข้ามาในคาบสมุทรอิตาลี ตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมามีชาวอิทรัสคาน (Etruscan) จากเอเชียไมเนอร์เข้ายึดครองดินแดนที่ราบลาติอุม (Latium) และเกิดการผสมผสานทางด้านเชื้อชาติกลายเป็นชาวโรมันรุ่นใหม่
     2. ชาวอิทรัสคานได้นำความเจริญเข้ามาเผยแพร่ ทำให้โรมที่เคยเป็นแต่หมู่บ้านเกษตรกรรมกลับกลายเป็นนครรัฐ (City-State) มีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบ มีการพัฒนางานแกะสลักเครื่องปั้นดินเผา และการทำอาวุธโลหะที่ใช้งานได้ดีขึ้น
     3. สมัยสาธารณรัฐโรมันมีการปกครองโดยพวกขุนขาง เรียกว่า ระบอบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เป็นยุคที่โรมขยายอำนาจการปกครองออกไปอย่างกว้างขวางทั่วคาบสมุทรอิตาลี สเปน และแอฟริกาเหนือ รวมทั้งกรีกสมัยเฮลเลนิสติก แต่ไม่อาจควบคุมขุนนางนายทหารที่ปกครองดินแดนที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง พวกทาสเชลยศึกถูกกวาดต้อนเข้ามาใช้แรงงานจำนวนมาก
     4. ในปีที่ 48 ก่อนคริสตกาล นายทหารชื่อ จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) ได้อำนาจปกครองโรม และปราบปรามหัวเมืองที่แข็งข้อได้สำเร็จ แต่ต่อมาไม่นานถูกลอบสังหาร การจราจลแย่งชิงอำนาจในกรุงโรมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดออคเตเวียน (Octavian) มีชัยเหนือ มาร์ค แอนโทนี (Mark Antony) และได้สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิ ซึ่งเรียกตำแหน่งนี้ว่า "ออกัสตัส" (Augustus) ทำให้ยุคสาธารณรัฐที่ปกครองโดยขุนนางนายทหารสิ้นสุดลง
     5. สมัยจักรวรรดิโรมัน ระยะสองร้อยปีแรกมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการปกครองและศิลปวัมนธรรม สามารถควบคุมประเทศราชให้อยู่ในอำนาจของโรมได้อย่างเป็นระเบียบโดยส่งทหารเข้าไปควบคุม และพยายามปลูกฝังวัฒนธรรมโรมันและภาษาละตินให้แก่ชนชาติอาณานิคม ระยะนี้จึงถูกเรียกว่า "สันติโรมัน" (Pax Romana) หลังจากนั้น จักรวรรดิโรมันก็ค่อยๆ เสื่อมอำนาจลง ชาวโรมันกลับนิยมความฟุ้งเฟ้อ หรูหรา ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 จักรวรรดิจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จักรวรรดิโรมันตะวันตก มีศูนย์กลางที่กรุงโรม และจักรวรรดิโรมันตะวันออก มีเมืองหลวงที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบัน คือ อิสตันบูล เมืองหลวงของประเทศตุรกีในปัจจุบัน)

รูปปั้นออคเตเวียน หรือ ออกัสตัส

ลักษณะศิลปวัฒนธรรมโรมัน
     1. ลักษณะของงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมโรมัน เป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมกรีกให้เข้ากับแบบฉบับเดิมของตน โดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติที่มีความสามารถ ในขณะที่ชาวกรีกได้ชื่อว่าเป็นนักคิดที่รังสรรค์ผลงานอย่างเลิศเลอ แต่ชาวโรมันจะรับแบบแผนจากกรีกและนำมาพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้งานศิลปะถูกนำมาใช้ประโยชน์และสะท้อนความจริงได้มากขึ้น
     2. ศิลปวัฒนธรรมโรมันมีความแตกต่างไปจากลักษณะของกรีก กล่าวคือ จะสะท้อนถึงความมีระเบียบวินัยเหนือเสรีภาพส่วนบุคคล มิใช่สิ่งที่ริเริ่มขึ้นใหม่ เน้นการเคารพในอำนาจและความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ลักษณะของงานศิลปโรมัน มิใช่สิ่งที่เริ่มขึ้นใหม่ แต่เป็นการรับถ่ายทอดจากอารยธรรม
กรีก และนำมาพัฒนาให้ดีขึ้น ช่วยให้ศิลปวัฒนธรรมกรีกไม่สูญหายจนถึงทุกวันนี้

ซากความเจริญของอาณาจักรโรมันโบราณ

โคลอสเซียม
วิหารแพนธีออน


การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก
นำเสนอโดย เอมอร กาศสกุล