real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2561
เขียนโดย ชญานัท บัวหลวง   
     โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดแท่นคำ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368