real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

 

 
  : : โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนนักศึกษา
จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561
ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 : : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

: : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

: : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาจีน)

: : งำเมือง มินิมาราธอน : : 22/01/2562 
: : พิธีเปิดห้องสมุดอิเล็ กทรอนิกส์ (E-Library) โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม : : 02/10/2561 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 : : 17/09/2561 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายรถรับ ส่งนักเรียน : : 21/08/2561 

: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมตอนรับคณะกรรมการติดตามประเมินเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
: : 20/08/2561 

: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองประจำปี 2561

: : 09/07/2560 

 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368