real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

old 58

 
 : : ประกาศ ..รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
   
: : ลูกเสือโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
: : 20/06/2560 n
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมจัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา 2560
: : 08/06/2560 
: : มอบเกียรติบัตรโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
: : 08/06/2560 
: : เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ เข้าเยี่ยมโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คะแนนขึ้นไป
: : 07/06/2560 
: : มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทำคะแนนสอบ o-net รายวิชา วิทยาศาสตร์ และ รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป
: : 30/05/2560 
: : นักเรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น รางวัล SPM 36 AWARDS ประจำปี 2560
: : 29/05/2560 
 
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

NGWK LINK

 

 

สื่อการเรียนการสอน

ชุดฝึกออนไลน์
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368