real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------


old 58

 
old 58
 
  : : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

: : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาจีน)

: : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างสอบ (ภาษาจีน)

: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2561
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 "ภูอานม้าเกมส์"
: : 12/12/2560 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม มีการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
: : 11/11/2560 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู้หัว รัชกาลที่ ๖ กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนงำมืองวิทยาคม”
: : 01/12/2560 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมและโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรม สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
: : 30/11/2560 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ลูกพ่อ ขุนเกมส์”
: : 22/11/2560 
 
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368