real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

old 58

 
 : : ประกาศ ..รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
   
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
: : 23/10/2560 
: : ผู้บริหาร คณะบุคลากรโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ร่วมประชุมสัมนาครูแกนนำเตรียมความพร้อมการดำเนินการงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง OBECQA
: : 22/10/2560 
: : ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ประชุมปฏิบัติการ PLC
: : 06/10/2560 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเคารพธงไตรรงค์หรือธงชาติไทย
: : 05/10/2560 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาทุกรายการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พะเยา ประจำปี 2560
: : 18/09/2560 
: : มอบดอกไม้จันทน์ และสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ. ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
: : 12/09/2560 
 
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

NGWK LINK

 

 

ฝ่ายแผนงาน

 

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368