real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ที่ตั้งโรงเรียน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
ตำบลห้วยลาน
อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา
รหัสไปษณีย์ 56120
เบอร์โทร 054-494368

 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368