real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------


old 58

 
old 58
 
  : : โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนนักศึกษา
จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561
ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 : : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

: : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

: : ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาจีน)

: : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 : : 26/06/2561 
: : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" : : 19/06/2561 
: : พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 : : 14/06/2561 
: : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นฟุตบอลในสถานศึกษา
: : 11/06/2561 
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2561
: : โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 "ภูอานม้าเกมส์"
: : 12/12/2560 
 
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368