real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ข่าวสาร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ชญานัท บัวหลวง 124
2 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ชญานัท บัวหลวง 93
3 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายรถรับ ส่งนักเรียน ชญานัท บัวหลวง 71
4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมตอนรับคณะกรรมการติดตามประเมินเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ชญานัท บัวหลวง 43
5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองประจำปี 2561 ชญานัท บัวหลวง 70
6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมได้จัดกิจกรรม ASEAN ENGLISH DAY CAMP 2018 ชญานัท บัวหลวง 66
7 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้จัดกิจกรรมครูหน้าเสาธง ตามโครงการ 365 วัน ถนนปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ชญานัท บัวหลวง 16
8 คณะครู นักเรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตั้งจิตอธิฐาน ส่งกำลังใจไปถึงนักกีฬาฟุตบอล พร้อมโค้ช ทั้ง 13 คน ชญานัท บัวหลวง 17
9 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชญานัท บัวหลวง 134
10 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" ชญานัท บัวหลวง 149
11 พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ชญานัท บัวหลวง 151
12 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นฟุตบอลในสถานศึกษา ชญานัท บัวหลวง 132
13 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2561 ชญานัท บัวหลวง 256
14 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 "ภูอานม้าเกมส์" ชญานัท บัวหลวง 356
15 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม มีการประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ชญานัท บัวหลวง 241
16 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู้หัว รัชกาลที่ ๖ กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนงำมืองวิทยาคม ชญานัท บัวหลวง 306
17 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมและโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรม สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน ชญานัท บัวหลวง 258
18 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ลูกพ่อขุนเกมส์” ชญานัท บัวหลวง 186
19 ผู้บริหาร คณะบุคลากรโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ร่วมประชุมสัมนาครูแกนนำเตรียมความพร้อมการดำเนินการงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง OBECQA ชญานัท บัวหลวง 176
20 ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ประชุมปฏิบัติการ PLC ชญานัท บัวหลวง 119
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368