real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย"
     โรงเรียนงำเมืองวืทยาคมร่วมกับ สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จ.พะเยา และจนท.ตำรวจภูธรดอกคำใต้ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" ตามโครงการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อการสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัยเตรียมรับมือภัยพิบัติขั้นพื้นฐาน ณ.โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จ.พะเยา
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368