real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 "ภูอานม้าเกมส์"
     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม พร้อมคณะครู และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 "ภูอานม้าเกมส์" โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งการแข่งขันกีฬาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทอง อาทิ เช่น กีฬามวยสากลชาย 2 เหรียญทอง รุ่น 48 กก. ม.ต้นและม.ปลายชาย เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368