คุณกำลังอยู่ที่ : หน้าหลัก
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
อบรมพัฒนากรอบความคิดและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์   
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2010 เวลา 13:17 น.

             วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม นำโดยนางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู 8 กลุ่มสาระ ๆ ละ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรม "การพัฒนากรอบความคิดและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา" โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วรรณา ช่องดารากุล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรมครับ...

อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 17:13 น.
 

ผู้อำนวยการ

06

NGWK LINK

 

 

คู่มือโรงเรียน

คู่มือโรงเรียน

ผลงานครูดรุณี

ผลงานครูสุพรรณษา

ผลงานครูอัญรัตน์

ผลงานครูวันวิสาข์