54-12-03-ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.สพม.36 (นายทองปอนด์ สาดอ่อน) พร้อมคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และพบปะคณะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม